Honningbi samler pollen på gul rapsblomst

Certificering af juletræer

Certificering af juletræer og pyntegrønt er en forholdsvis ny ting i branchen, men flere af vores producenter tilbyder allerede træer, der er blevet certificeret; dette gælder både for fældede og pottedyrkede træer.

GlobalG.A.P. står for ”Good Agricultural Practice” (dansk: God landbrugspraksis) og er blevet standarden for certificering i juletræsproduktion. Det er ikke en mærkning der angiver økologi; men den garanterer god landbrugspraksis med fokus på miljøet og arbejdsforhold.

Ved at købe GlobalG.A.P.-certificerede produkter garanteres du at producenten lever op til specifikke krav og at disse løbende kontrolleres.

Certificering er din garanti for, at træerne er dyrket med respekt for miljøet.

Arbodania A/S er vertificeret GlobalG.A.P. Chain of Custody (CoC eller GGN: 4063061818072) og som sådan akkrediteret til at forsyne dig med GlobalG.A.P. certificerede juletræer fra vores søsterselskab Firma Collet K/S samt andre certificerede juletræsdyrkere..

Chain of Custody (CoC)

CoC-certificering tillader arbejde med forsyningskæde-styringssystemer, der beskytter adskillelse, identifikation og sporbarhed af produkter, der stammer fra GLOBALG.A.P. certificerede produktionsprocesser. På denne måde kan produkter produceret i overensstemmelse med sikker, socialt og miljømæssigt ansvarlig landbrugspraksis forbindes med en GLOBALG.A.P. krav sidst i kæden – det reducerer integritetsrisici, giver tryghed til kunderne og tilføjer værdi til Arbodania-træer på markedet. CoC er afprøvet, testet og værdsatrundt rundt om i verden, med certifikatindehavere, der opererer i over 50 lande.

Arbodania A/S er akkrediteret GlobalG.A.P. Chain of Custody (CoC eller GGN: 4063061818072)

NaturBaum mærket

Med dette nye mærke vil Foreningen af Naturjuletræer i Tyskland udtrykke et klar ønske om mere sikkerhed for klima, natur og arbejdssikkerhed. Selvom mange af de familievirksomheder, der dyrker juletræer, allerede er opmærksomme på de nævnte punkter, kan de nu for første gang lade sig tjekke efter ensartede europæiske standarder og, hvis det lykkes, tildele deres træer dette uafhængige naturlige juletræsmærke. Hermed kan vi imødekomme kunder, som efterspørger mere gennemsigtighed og ønsker at bidrage til klimabeskyttelse og bæredygtighed med deres købsbeslutninger.

I alt skal der implementeres 23 kontrolpunkter for at opnå den NaturBaum mærket. Producenterne forpligter sig til at overholde foranstaltningerne og kontrolleres regelmæssigt af uafhængige testinstitutioner ved hjælp af et standardiseret katalog

PEFC-træ til paller

PEFC er verdens førende skovcertificeringssystem med over 200 mio ha certificeret skov på verdensplan. Det er en non-profit, international paraplyorganisation, hvis formål det er at markedsføre bæredygtigt skovbrug gennem uvildige, nationale tredjeparts certificeringsenheder.

PEFC arbejder gennem hele produktleddet i skovbruget både hvad angår tømmer og ikke-tømmer produkter fra skoven. Der fokuseres på bæredygtig produktion med respekt for økologiske, sociale og etiske standarder.

Arbodania bistader på Lundbygaard Gods
Bier hjemme på Lundbygaard Gods