Bevarelse af levesteder

Bevarelse af levesteder

Alle vores leverandører af juletræer og pyntegrønt er forvaltere af det åbne land og skoven. Her indgår en stor forpligtigelse til at beskytte og værne om naturen, det er den vi lever af og lever i.

En vigtig bestanddel af naturen er de små levesteder, hvor dyr og planter finder et refugium for et intensivt landbrug. Det kan være vandhuller, remiser eller læhegn.