Vue over juletræsmarkerne på Lundbygaard Gods

Miljørespekt

Vi ser os selv som beskyttere af miljø og natur. Vi udviser omsorg for vores udsatte natur og vi er fast besluttet på at overdrage miljøet i bedre stand, end vi fandt det. Igennem mange år har vi anlagt nye damme, tykninger og småskove. Vi har også anlagt store uopdyrkede områder, åbne vandløb og gjort andre tiltag for sikre at vores miljø bliver overdraget til den næste generation i bedre stand, end vi modtog det.

SKOVLIGGØRELSE

Skovliggørelse sker ved en enorm CO2-lagring i jorden på marker med juletræer. Efter et par år bevokser juletræer jorden. Skovliggørelsen sker, ved at rodsystemerne i stigende grad bidrager til humus med et højt CO2-indhold i deres organiske materiale, efterhånden som træerne vokser.
Forskning fra Københavns Universitets NFI (National Skovopgørelse) viser (2023), at juletræer optager og opbevarer enorme mængder CO2 i løv, stammer og rødder.
Når landbrugsjord er beplantes med juletræer, begynder træerne på marken straks at optage og lagre CO2.

CO2 Binding i juletræer
CO2 Binding i juletræer

I vores juletræsvirksomhedhed er udgør de stående juletræer 225.000 tons CO2 i hele deres vækstperiode. For at give en sammenligning på størrelsen af dette CO2-indhold til juletræerne, svarer det til udledningen fra 25.000 biler årligt.
Hele træmassen hos Firma Collet neutraliserer ca. 110.000 biler.
For at få juletræerne ud til forbrugeren skal der under produktionen bruges drivmidler, plantenæring og plantebeskyttelse, som frigiver små mængder CO2. Dette er ubetydeligt i forhold til de enorme mængder, der er lagret i træerne absorberer.

Rodsystemet af en nordmannsgran